Serviciul căutări persoane este un serviciu special și unic al Crucii Roșii, la nivel internațional, în domeniul umanitar.
Cu o vechime de aproape un secol, serviciul căutări persoane al Crucii Roșii are o arie de acțiune în 186 de țări din întreaga lume. Prin acest serviciu se pot restabili și menține legăturile între membrii familiilor care, ca urmare a conflictelor armate internaționale, tulburărilor interne, dezastrelor naturale sau a unor situații sociale speciale, de natura umanitară, au fost separați.

Crucea Roșie Română răspunde tuturor solicitărilor cetățenilor care corespund următoarelor criterii de căutare:
– întreruperea contactului cu rude aflate în străinătate;
– localizarea rudelor dispărute în timpul conflictelor internaționale;
– intermedierea obținerii de certificate de detenție, prizonierat, deportare, deces;
– transmitere de Mesaje de Cruce Roșie (în/din) zonele de conflict, în cazul în care căile de comunicare au fost întrerupte;
– asistența minorilor neînsoțiți, în urma unui conflict armat, pentru restabilirea legăturilor cu familia;

Crucea Roșie Română NU răspunde solicitărilor:

– în situații de dispute familiale sau legale (procese, testamente, adopții, tutela, etc.)
– în cazul dispariției unei persoane în afara perioadei de conflict armat sau a unui dezastru natural.
– de cautare de natura genealogică.

În vederea depunerii unei solicitări la Crucea Roșie, cetățenii trebuie să completeze formularul tip disponibil mai jos și să îl trimită completat la adresa de e-mail: cautaripersoane@crucearosie.ro sau prin poștă la filialele de Cruce Roșie din întreaga țară sau la Sediului Central al Crucii Roșii Române din str.Biserica Amzei, nr.29, sector 1, 010393 Bucuresti, nr. de fax: 021/312.8452;

Mai multe informații – link

Serviciul căutări persoane din cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România își desfășoară activitatea în baza Convențiilor de la Geneva din 1949 și a Protocoalelor Adiționale (instrumentele legale care protejează persoanele afectate de conflicte armate internaționale și non-internaționale) și respectă dreptul la protejarea datelor personale, conform legislației naționale.

  • UVVG, SIF BANAT-CRISANA, METRO, PRIMARIA ARAD, REAL, EU, PETROM