2% pentru Crucea Rosie, un sprijin real pentru oameni aflati in dificultate!
Prevederea 2% din Codul Fiscal vă permite să direcţionaţi 2% din impozitul pe venit către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care aveti posibilitatea sa decideti in mod direct ce se intampla cu impozitele dumneavoastra. Utilizaţi această oportunitate pentru a sprijini eforturile Crucii Roşii Române de a acorda asisteţa umanitară persoanelor cu cel mai înalt grad de vulnerabilitate din ţară! Prin opţiunea dvs, soarta a zeci de oameni aflati în suferinţă ar putea fi mai bună.

Cum se poate direcţiona 2% către Crucea Roşie?
* Daca sunteţi salariat(ă):

Completaţi „Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” (formularul 230), tipariţi-l şi semnaţi-l. Nu este necesar să indicaţi suma pe care o direcţionaţi către Crucea Roşie Română, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe această cerere/formular 230 sunt trecute deja datele care indică Crucea Roşie Română ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dvs. Dacă aveţi deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completaţi cu datele următoare

Denumire entitate nonprofit: CRUCEA ROSIE ROMANA FILIALA ARAD
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 4572315
Cont bancar (IBAN): RO20RNCB0016005441210001, BCR Ag. Avram Iancu

Trimiteţi formularul 230 completat şi semnat de dvs. la administraţia financiară de care aparţineţi,până la data de 15 mai 2016. Puteţi trimite formularul prin poştă, cu scrisoare recomandată, sau să îl depuneţi personal, la registratura administraţiei financiare.

* Daca aveti (şi) venituri din alte surse (profesii libere – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinţei bunurilor – chirii, drepturi de autor, etc.), aveţi obligaţia legală să depuneţi la administraţia financiară o declaraţie privind veniturile dvs. Pe aceeaşi declaraţie puteţi indica şi direcţionarea a 2% din impozitul dvs. către Crucea Roşie Arad. Pentru aceasta:

Completaţi „Declaratia speciala privind veniturile realizate” (formularul 200 ), tipăriţi-l şi semnaţil. Nu este necesar să indicaţi suma pe care o direcţionaţi către Crucea Roşie Arad, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică Crucea Roşie Arad ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dvs.

Dacă aveţi deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completaţi cu datele următoare:
Denumire entitate nonprofit: Crucea Roşie Romana Filiala Arad
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 4572315
Cont bancar (IBAN): RO20RNCB0016005441210001, BCR Ag. Avram Iancu

Trimiteţi formularul 200 completat şi semnat de dvs. (eventual împreună cu formularul 230, dacă sunteţi şi salariat) la administraţia financiară de care aparţineţi, până la data de 15 mai 2016. Puteţi trimite documentele prin poştă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneţi personal, la registratura administraţiei financiare.

Cum voi şti ce s-a realizat din contribuţia mea de 2% direcţionată la Crucea Roşie?
Crucea Roşie Arad vă va informa prin intermediul presei şi a site-ului www.crucearosiearad.ro asupra programului derulat ca urmare a finanţării 2% la care şi dumneavoastră, doar prin completarea cererii 230, puteţi contribui!
Mulţumim celor care au ales Crucea Roşie Arad pentru a direcţiona 2% din impozitul pe venit ! Aceste sume au oferit o şansă pentru zeci de persoane aflate în situaţii limită:

– persoane afectate de inundaţii sau secetă
– zeci de bătrâni singuri lipsiţi de orice sprijin material au beneficiat de pachete alimentar
– sute de copii proveniţi din familii sărace au primit jucării, rechizite şi alimente

Vă aşteptăm şi anul acesta să ne fiţi alături în campania 2%! Nu vă costă nimic să readuceţi zâmbetul pe chipul celor lipsiţi de speranţă! Direcţionaţi până la 15 mai 2016, Crucii Roşii Arad, 2% din impozitul achitat deja statului pentru anul trecut! Detalii 2%

  • UVVG, SIF BANAT-CRISANA, METRO, PRIMARIA ARAD, REAL, EU, PETROM