Anunţ privind finalizarea cursului gratuit de formare profesională 

Ingrijitoare copii (cod NC 5131.1.1)”

 

 

 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România are plăcerea de a vă anunța finalizarea în data de 13 martie 2015, în Municipiul Arad a cursului de Ingrijitoare copii (cod NC 5133.1.1)”, derulat în perioada 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015 în cadrulproiectului strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.

Proiectul “PRO-SANATATE” estecofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din România, contribuind la facilitarea/îmbunatățirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC). Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacău, Sud-Est: Buzău, Constanța, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timiș; Nord – Vest: Cluj, Maramureș, Satu-Mare; Centru: Alba, Brașov, Mureș; București-Ilfov: București, Ilfov.

Prin participarea cursanţilor înscrişi la programul Ingrijitoare copii (cod NC 5133.1.1)” s-a vizatîmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale,  creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative moderne de formare continuă, adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.

 

 

Pentru informații suplimentare:

 

Iudita CUVINEANU – Coordonator local campanii

Mobil: 0722 71 49 08, email: arad@crucearosie.ro

 

Etelca-Elisabeta NAGY – Expert Informare, consiliere și orientare profesională

Mobil:  0722 99 04 06, email:ethelnagy@yahoo.com

 

 

Adresa corespondență Filiala Arad: Str. Ceahlau, nr. 22, Arad, cod postal 310052

 

Categorie: Uncategorized
  • UVVG, SIF BANAT-CRISANA, METRO, PRIMARIA ARAD, REAL, EU, PETROM