O șansă pentru fiecare

Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Arad (SNCRR Filiala Arad), implementează proiectul O șansă pentru fiecare, aprobat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2.-Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific-2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Arad de a se implica în formularea unui standard comun de pregătire și intervenție la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în Municipiul Arad, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză.

Rezultate așteptate în cadrul proiectului:

  • 160 de persoane participante la workshop-uri (8 evenimente a câte 20 persoane/eveniment, cu adminisitrația publică, aleși locali și societate civilă),
  • 1 ghid de bune practici reprezentând măsuri de intervenție în caz de urgență,
  • 160 cetățeni participanți la evenimentele organizate, în comunitate,
  • 50 de contracte de voluntariat încheiate,
  • 75 de persoane, pregătite și certificate în domeniul primului ajutor,
  • 4 exercitii de simulare a unor situații de criză;
  • Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local în baza Parteneriatul de Dezvoltare Locală (PDL), încheiat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad.

Valoarea totală a proiectului este de 403.052,00 lei, din care 394.990,96 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Data începerii proiectului: 20.06.2022;

Data finalizării proiectului: 19.08.2023.

Cod proiect: COD MySMIS2014+-151539/ SIPOCA-1007.

Date de contact: Manager proiect CUVINEANU IUDITA, Tel./fax: 0257/ 281.625, 0722/714.908, e-mail: arad@crucearosie.ro sau la sediul SNCRR Filiala Arad, Str. Ceahlău, nr. 22, Arad.

Categorie: Comunicate
  • UVVG, SIF BANAT-CRISANA, METRO, PRIMARIA ARAD, REAL, EU, PETROM